อารยธรรมตะวันตก

โลกเกิดจากกลุ่มก๊าซหมุนวนเมื่อ 4600 ล้านปีก่อน ตามแนวคิดของ Immanuel Kant

ยุคน้ำแข็งทำให้เหลือหลักฐานเยอะ

ยุคเซโนโซอิค เกิดเมื่อ 60 ล้านปีก่อน คล้ายปัจจุบันที่สุด

ยุคหินเก่า คือ ดุร้าย savage ลองผิดลองถูก ไปจนถึงยุคคนป่า barbarian

อารยธรรมแรกสุดคือ เมโซโปเตเมีย/อิยิปต์ และอัฟริกา ในยุคหินใหม่

ยุคหินคือยุคล่าสัตว์ ปลายยุคเกิด homo sapien หรือโครมันยอง มี 3 แบบคือ ขาว ดำ เหลือง

ยุคโลหะคือมีการประดิษฐ์อักษรแล้ว แบ่งเป็น ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่

อิยิปต์โบราณเริ่มด้วยยุคฟาโรห์ ยุคศักดินา ยุคอาณาจักรกลาง ยุคจักรวรรดิ

ฮัมมูราบี สามารถรวบรวมจักรวรรดิบาบิโลนได้เป็นคนแรก และสร้างประมวลกฏหมาย