Polenta


Polenta คือ อาหารอิตาเลียนโฮมเมด คล้าย risotto แต่แทนที่จะทำจากข้าว ใช้ข้าวโพดบด หรือเรียกว่า cornmeal ทำแทน

วิธีทำ ต้ม  cornmeal 1 ส่วนต่อน้ำหรือซุป 4 ส่วน นาน 10 นาที คนตลอด เติมเกลือ เนย พามีซานชีส ตามใจชอบ แล้วอุ่นต่ออีก 15 นาที แล้วยกเสริฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *