มอเตอร์ไซต์รับจ้างทำไมแพง

เรื่องหนึ่งที่อดสงสัยไม่ได้คือ ทำไมค่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างถึงแพงจัง แพงกว่าแท๊กซี่มิเตอร์ ซึ่งแท็กซี่มิเตอร์น่าจะมีต้นทุนในการประกอบการสูงกว่า ทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าเชื้อเพลิง

อัตถประโยชน์อย่างเดียวของมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เหนือกว่าแท๊กซี่ที่พอจะคิดออกคือ มอเตอร์ไซค์รับจ้างเร็วกว่า เพราะว่าไม่ต้องกลัวรถติด ทำให้ผู้โดยสารสามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า ก็ย่อมดีต่อผู้โดยสารมากกว่า ถ้ามองจากจุดนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็อาจแพงกว่าได้ เพราะว่าเร็วกว่า

แต่ถ้าหากมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นตลาดแข่งขันเสรี แม้จะเร็วกว่าแท๊กซี่ แต่การแข่งขันจะทำให้ราคาถูกปรับลงไปเองจนเหลือเท่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งก็ควรตำ่กว่าต้นทุนส่วนเพิ่มของแท็กซี่ แต่สาเหตุที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างยังคงตั้งราคาแพงกว่าแท๊กซี่ได้อยู่ น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องการผูกขาดมากกว่า

ใครจะมาขับแท็กซี่มิเตอร์ก็ได้ และแท๊กซี่มิเตอร์จะวิ่งหาลูกค้าที่ไหนก็ได้ แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นระบบโซนนิ่ง ซอยใครซอยมัน ห้ามคนนอกมาวิ่งแข่ง นี่ต่างหากที่น่าจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างตั้งราคาสูงได้ เพราะว่าไม่ต้องเผชิญการแข่งขัน

อีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยคือ คสช.เข้ามาปราบผู้มีอิทธิพลเก็บส่วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้ว แต่เหตุใดราคาค่าโดยสารยังสูงเท่าเดิมอยู่ ค่าต๋งที่หายไปไม่ได้ทำให้ค่าโดยสารถูกลงเลยหรือ ถ้าหากมีผู้มีอิทธิพลกับไม่มีผู้อิทธิพลไม่ได้ทำให้ค่าโดยสารต่างกัน ประชาชนยังต้องจ่ายแพงเหมือนเดิม แบบนี้จะปราบผู้มีอิทธิพลไปทำไม ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประชาชนเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *