[โน้ตย่อ] อาญา 2

“ดูหมิ่นเจ้าพนง” (136)

1. ดูหมิ่น วิธีได้ก็ได้ ต่อหน้าลับหลังก็ได้ เรื่องส่วนตัวก็ได้ถ้าเป็นการลดคุณค่า คำหยาบถ้าลดคุณค่าก็เป็นการดูหมิ่่น
2. ต่อเจ้าพนง.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ขณะหรือหลังก็ได้ แต่ต้องเพราะหน้าที่
3. เจ้าพนง.หมายถึงข้าราชการ หรือโดยผลของกม. หรือผู้ที่”ต้อง”ช่วยเจ้าพนง.

“แจ้งความเท็จ” (137)
1. “อาจ” ทำให้ผู้อื่นเสียหายก็ผิดสำเร็จแล้ว ผิดสำเร็จเมื่อแจ้ง
2. ต้องเป็นเจ้าพนง.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

“แจ้งความเท็จอาญา” (172)
1. เหมือน 137 แต่เกี่ยวกับความผิดอาญา (ยกเว้นเป็นจำเลย)
2. เจ้าพนง.รวมอัยการด้วย

“แจ้งความเท็จอาญา (173)
1. รู้ว่าไม่มี แต่แจ้งว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้น
2. ไม่มีอัยการ เพราะอัยการไม่ได้มีหน้าที่รับแจ้ง

แจ้งเท็จอาญาต่อศาลใช้ 175
เบิกความเท็จต่อศาลในฐานะพยานใช้ 177
ทำลายหลักฐานผิดเมื่อทำให้คนอื่น เพื่อตนองไม่ผิด

“เจ้าพนงทำมิชอบทั่วไป” (157) มีสองฐานความผิดในมาตราเดียวกัน
1. โดยมิชอบ ต้องทำให้ผู้อื่นเสียหาย
2. โดยทุจริต ต้องมีเจตนาพิเศษ

“เจ้าพนงรับสินบนทำชอบหรือมิชอบ” (149)
“เจ้าพนงไถเงิน” (148)
“เจ้าพนงยักยอก” (147)
“ให้สินบนเจ้าพนง.ให้ทำมิชอบ” (167)

อั้งยี่(สมาคมลับ) ตั้งแต่สองคน ปกปิดและมุ่งหมายเรื่องผิดอาญาทุกเรื่อง ต้องทำบ่อย ผิดสำเร็จตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกเลย
ซ่องโจร(สมคบ) ห้าคน ประชุมและตกลงทำผิดอาญาภาคสองที่ความผิดขั้นสูงเกินหนึ่งปี จะทำหนเดียวก็ผิด ผิดสำเร็จตั้งแต่ตกลงกัน
จราจล สิบคน ประทุษร้ายหรือขู่ ผิดสำเร็จเมื่อทำแล้วหรือขู่แล้ว ถ้าตำรวจเตือนแล้วไม่ทำจะไม่ผิดเลย แต่ถ้าทำแล้วเตือนค่อยหยุดก็ยังผิด

คนที่ผิดอั้งยี่ซ่องโจรแต่ไม่ได้ลงมือทำด้วยจะต้องรับผิดในฐานนั้นๆ อีกด้วย ถ้า 1. อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วย 2. ประชุมแล้วไม่ค้าน 3.เป็นหัวหน้า

วางเพลิง ต้องเป็นทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนา (อสังหาหรือสังหาก็ได้ เจ้าของร่วมก็ไม่เข้า) ผิดสำเร็จเมื่อไฟติด ถ้าไม่ติดผิดฐานพยายาม ขั้นตระเตรียมให้ผิดเท่าพยายามด้วย
วางเพลิง โดยเจตนา ถ้ามีคนตาย บาดเจ็บ เสียทรัพย์ แม้ไม่ได้เจตนาให้เกิดผลดังกล่าวก็ผิดในฐานนั้นอีกด้วย
วางเพลิงโดยประมาทไม่มี เพราะวางเพลิงก็แปลว่าเจตนาแล้ว
ทำไฟไหม้แม้ต่อทรัพย์ของตัวเอง โดยเจตนา แค่น่าจะอันตรายต่อทั้งคนอื่นหรือทรัพย์ ก็ผิด
ทำไฟไหม้ โดยประมาท ถ้าทำให้เสียทรัพย์ หรือน่าจะอันตรายต่อคนก็ผิด

ปลอม (ทำใหม่) แปลง (เอาของจริงมาแก้ไข) นำออกใช้โดยที่รู้ว่าปลอม เงินหรือพันธบัตร โดยเจตนา มีความผิดฐานเงินตรา

ปลอมเอกสาร รวมความถึง

  • ปลอมทั้งอัน จะมีของจริงหรือไม่ก็ตาม
  • แปลงจากของจริง
  • ลงชื่อหรือประทับตราปลอมลงบนเอกสารจริง
  • กรอกข้อความเอาเองลงบนกระดาษที่มีลายเซ็นคนอื่น

องค์ประกอบฐานปลอมเอกสาร 1.มีเจตนาปลอม 2. น่าจะมีคนหลงเชื่อได้ 3.ลงมือปลอม  4.เพื่อทุจริต (เจตนาพิเศษ)

ถ้าเป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการโทษจะหนักขึ้น ถ้าไม่ได้ปลอมเองแต่เอามาใช้หรืออ้างก็ผิดอีกฐานหนึ่ง

ปลอม ชื่อ เครื่องหมาย รูป ทางการค้า ผิดสำเร็จเมื่อปลอม ถ้าเลียนแบบจะผิดเมื่อเป็นเครื่องหมายจดทะเบียนเท่านั้น

ความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ขั้นตระเตรียมก็มีโทษแล้ว ขั้นพยายามจะมีโทษเท่าขั้นผิดสำเร็จด้วย ผู้สนับสนุนโทษเท่าตัวการ แต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐภายในประเทศ จะเหมือนอาญาธรรมดา

ความผิดต่อสัมพันธไมตรีต่่างประเทศ ขั้นพยายามโทษเท่าความผิดสำเร็จ

ข่มขืน
คือไม่เต็มใจ (ทุกวัย) ชำเราคือเต็มใจหรือไม่ก็ได้ (ต่ำกว่า 15 ปี) โทรมคือสองคนขึ้นไป

อนาจาร
อายุเกิน 15 ปีต้องไม่เต็มใจ อายุต่ำกว่า 15 ปี เต็มใจหรือไม่ก็ตาม องค์ประกอบของอนาจาร 1.ผิดประเพณี 2.เรื่องเพศ 3.โดนตัวกัน ถ้าต่ำกว่าสิบห้าแม้จะยอมก็ผิด

เป็นธุระจัดหาเพื่อสำเร็จความใคร่
คือ “พา”ไปอนาจาร”และ”สนองความใคร่ผู้อื่น ผิดเมื่อพา ยอมไม่ยอมก็ผิดเสมอ (ไม่ยอมโทษหนักกว่า) ทุกอายุ

ช่มขืน ชายหรือหญิงก็ผิด ต้องมีอวัยวะเพศหรือทวารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องประทุษร้าย บังคับ ข่มขู่ ไม่เต็มใจ แค่ชิดกันถ้าประสงค์ทางเพศก็ผิดเลย

ผัวเมียข่มขืน ถ้ายังอยู่กันต่อ ลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้ ถ้าไม่อยากอยู่ต่อ ให้ฟ้องหย่า

ชำเราอายุ 15 ผิด ถ้าไม่ยินยอมโทษหนักคือจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น