0244: มนุษย์เศรษฐกิจ 2.0 สัปดาห์นี้ย้ายมาวันอังคาร

คอล้มน์มนุษย์เศรษฐกิจ 2.0 ในกรุงเทพธุรกิจ สัปดาห์นี้ย้ายมาวันอังคาร (วันพรุ่งนี้) นะครับ

เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น