ทฤษฎีดนตรี ๒

บันไดเสียงเมเจอร์ที่เรายกตัวอย่างเมื่อครั้งที่แล้ว เร่ิมต้นด้วยตัว C

แต่ที่จริงแล้วเราจะเริ่มต้นบันไดเสียงเมเจอร์ด้วยโน้ตตัวไหนเลยก็ได้ เช่น ถ้าเริ่มด้วย G เราก็แค่ไล่สเกลขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยขั้นแบบเดิม คือ เจ็ดตัวเหมือนเดิม โดยให้ทุกตัวห่างกันสองขั้น แต่ตัวที่ 4 กับ 5 ห่างกันแค่ขั้นเดียว และ 7 กับ 8 ก็ห่างกันแค่ขั้นเดียวด้วย

เนื่องจากโน้ตมีทั้งหมด 12 ตัว ในหนึ่ง Octave เราจึงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ได้ 12 แบบ เป็นที่มาของ Key โดยโน้ตตัวแรกที่ใช้สร้างบันไดเสียง คือชื่อของคีย์นั้นๆ นั่นเอง

ถัดจากคีย์ C ที่เจอบ่อยสุด ก็คือ คีย์ G เพราะบังเอิญติดโน้ตสีดำในบันไดเสียงน้อยที่สุด คือ F# ตัวเดียว ส่วนใหญ่คีย์ที่มีโน้ตในสเกลติด # หรือ b น้อยกว่าจะเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะมันเล่นง่าย อ่านโน้ตง่ายดี

  • คีย์ที่ติด # เรียงลำดับจาก 0-3 ตัวได้แก่ C G D A
  • คีย์ที่ติด b เรียงลำดับจาก 0-3 ตัวได้แก่ C F Bb Eb

ความนิยมใช้กันก็เลยเรียงตามลำดับนี้ไปด้วย

เกริ่นเรื่องบันไดเสียง กับคีย์ไปแล้ว ตอนหน้าจะพูดถึงคอร์ดบ้างล่ะ