กฎหมายไทยเป็นทั้ง Civil law และ Common law

ไม่่ใช่ Civil Law ล้วนๆ อย่างที่ชอบอ้างกัน

(ที่มา : บรรยาย นิติ ราม เรื่องทรัพย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *