ลัคนาและการผูกดวง

ลัคนา หมายถึง ราศีที่กำลังขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลาที่เราเกิดพอดี

ลัคนา มีความสำคัญมาก เพราะลัคนาคือราศีที่บอกความเป็นตัวตนของเราจริงๆ คนที่เกิดวันเดียวกัน อาจมีลัคนาที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะลัคนาหมุนไปเรื่อยๆ ตามเวลาเกิด ฉะนั้น คนที่เกิดวันเดียวกันก็อาจมีอุปนิสัยที่ต่างกันมากก็ได้ เพราะว่าเวลาเกิดแตกต่างกัน ทำให้ลัคนาต่างกัน

วิธีหาลัคนา คือ ต้องรู้วันเดือนปีและเวลาที่เกิดอย่างแน่นอน แล้วเปิดปฏิทินโหราศาสตร์ดูตำแหน่งของราศีและดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ณ เวลาที่เกิดพอดี หรือเรียกว่า การผูกดวง นั่นเอง

การอ่านดวงอันดับแรกที่สุดก็คือการดูว่าลัคนาของเจ้าชะตาอยู่ในราศีใด ลักษณะของราศีนั้นจะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงบุคลิกโดยรวมของบุคคลนั้นนั่นเอง (ลักษณะภายนอกที่คนรอบข้างมองเห็นเกี่ยวกับบุคคลนั้น) คนที่เกิดเดือนเดียวกันจึงอาจมีบุคลิกที่ต่างกันมากก็ได้ เพราะลัคนาไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

นอกจากลัคนาแล้วก็ยังมี ตนุเศษ อีก ราศึที่เป็นตนุเศษ ของเจ้าชะตาจะบ่งบอกลักษณะภายในจิตใจของเจ้าชะตา คือเป็นนิสัยลึกๆ ข้างใน ที่ไม่ได้แสดงออกมาภายนอก ส่วนตนุเศษ หาอย่างไรนั้น ขอให้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์หาเอาเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *