สร้าง/แก้ไข/ลบ ผู้ใช้ใน Linux

คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ต้องล็อกอินเป็น root หรือ sudo ด้วย

# useradd -m -d /home/john john

คำสั่งข้างต้นเป็นการสร้างผู้ใช้ใหม่ชื่อว่า john โดยให้ /home/john เป็น home directory ของ john

โดยปริยาย ผู้ใช้ใหม่จะถูก disable พาสเวิร์ดไว้เสมอ ถ้าต้องการปลดล็อกพาสเวิร์ด ให้สั่งว่า

# passwd john

แล้วตั้งพาสเวิร์ดให้กับ john

Linux เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ไว้ในไฟล์ /etc/passwd ถ้าอยากทราบว่ามีผู้ใช้ชื่อ john เกิดขึ้นจริงแล้วหรือไม่ ให้ลอง cat /etc/passwd ดูจะต้องมีบรรทัดหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ชื่อ john อยู่

ถ้าต้องการสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ เช่น กลุ่มชื่อ engineer ให้ใช้คำสั่ง

# group engineer

ถ้าต้องการใส่ john เข้าไปในกลุ่ม engineer ให้ใช้คำสั่ง

# usermod -a -G engineer john

Linux เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ไว้ใน /etc/group ลอง cat /etc/group ดูก็ได้

ถ้าต้องการลบผู้ใช้ john ออกจากระบบก็สั่งว่า

# userdel -r john

ใส่ -r ด้วยถ้าต้องการลบ home directory ของ john ทิ้งไปด้วย ยิ่งถ้าต้องการเตะ john ออกจากระบบทันทีด้วย (เพราะ john อาจล็อกอินอยู่) ก็ให้ใส่ -f เข้าไปอีก

ส่วนถ้าต้องการลบกลุ่ม ก็ให้ใช้คำสั่ง groupdel ตามด้วยชื่อกลุ่มนั้นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *