ติดตั้ง Samba ให้ Ubuntu Server

samba เป็น file server ยอดนิยมบน Linux เพราะเข้ากันได้กับเครื่องลูกข่ายที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ด้วย

การติดตั้ง samba ลงบน Ubuntu ให้ใช้คำสั่ง

# apt-get install samba

ค่าต่างๆ ของ samba จะเก็บไว้ที่ไฟล์ /etc/samba/smb.conf ก่อนอื่นเลยให้มองหาบรรทัดต่อไปนี้ (อยู่ใน section [global] เพื่อแก้ไขค่าก่อน)

[global]
workgroup = [WORKGROUP]
...
security = user

ตรงคำว่า [WORKGROUP] ให้คุณตั้งชื่อ Workgroup โดยอาจใช้ชื่อเดียวกับ Workgroup ของเครื่องวินโดว์ที่อยู่ในวงของคุณก็ได้ ส่วนคำว่า security = user นั้น ปกติจะมีอยู่แล้ว แต่มันโดน commment ไว้ ให้เอา comment ออกไป ความหมายของมันคือ ให้ samba ใช้ระบบความปลอดภัยแบบ user/password เป็นรายบุคคล เท่านี้การตั้งค่าเบื้องต้นของ Samba ก็เสร็จแล้ว

ทีนี้ สมมติว่าเราต้องการแชร์ /home/john/pub ให้ใส่บรรทัดต่อไปนี้ลงไปในไฟล์ดังนี้

[share]
  path = /home/john/pub
  browsable = yes
  guest ok = yes
  read only = yes

คำว่า browsable=yes จะทำให้เครื่องวินโดว์ในวงเดียวกันมองเห็น ubuntu ทันทีใน network neighborhood ส่วน guest=ok คือทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเลย แต่เรากำหนดไว้ว่าให้อ่านได้อย่างเดียว ห้ามคนอื่นไปเขียนอะไรลงไปเด็ดขาดด้วยคำสั่ง read only = yes

ตรวจดูในแน่ใจว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ /home/john/pub ในระบบแล้วแน่นอน ให้แก้ไขเจ้าของและกลุ่มของมันเป็นดังนี้

chown nobody.nogroup /home/john/pub

ถ้าอยากแชร์โฟลเดอร์อื่นๆ อีกก็ให้ทำแบบเดียวกัน โดยสร้้างเป็น [share] section ใหม่ขึ้นมาสำหรับโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ที่ต้องการจะแชร์เลย

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ทำการ restart ตัว samba หนึ่งครั้ง เพื่อให้รับค่าใหม่ที่เราเพิ่งตั้งด้วยคำสั่ง

# restart smbd
# restart nmbd
 

หมายเหตุ
ในกรณีที่ต้องการแชร์แบบ read-write โดยให้เข้าถึงโดย guest ได้ ข้อความในไฟล์ก็ควรเป็นดังนี้

[share]
  path = /home/john/pub
  browsable = yes
  guest ok = yes
  read only = no
  create mask 0755

ส่วนในกรณีที่ต้องการให้เข้าถึงได้โดย user บางคนเท่านั้น โดยต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนเข้าถึงทุกครั้ง ควรเช็คเป็นดังนี้

[share]
  path = /home/john/pub
  browsable = yes
  guest ok = yes
  read only = no
  create mask 0755
  force user = paul
  force group = sambagroup

เปลี่ยน permission ให้กับ /home/john/pub ดังนี้

# chmod 777 /home/john/pub

และต้องสร้าง user ชื่อ paul ใน group ชื่อ sambagroup ให้กับ Linux server ด้วย จากนั้นก็กำหนดพาสเวิร์ดให้กับ paul

# smbpasswd -L -a paul
# smbpasswd -L -e paul

ถ้าหากผู้ใช้งานบนวินโดว์มี username และ password เดียวกันกับที่เราสร้างขึ้นบน Linux เขาจะสามารถใช้ไช้งานได้ทันทีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *