Backup ข้อมูลด้วย Linux ด้วยคำสั่ง tar

ที่จริงการสำรองข้อมูลใน Linux มีคำสั่งให้ใช้ได้หลายคำสั่งมากๆ เช่น dump, tar, zip, gzip เป็นต้น แต่คำสั่งที่น่าจะรู้ไว้มากที่สุดน่าจะได้แก่ tar เพราะเป็นที่นิยมใช้บีบอัดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ด้วย รู้คำสั่งเดียวจะได้ใช้งานได้ทั้งแบ็กอัพและบีบอัด

ถ้าต้องการสำรองข้อมูลในโฟลเดอร์ /home/john ทั้งโฟลเดอร์ (รวมโฟลเตอร์ย่อยๆ ข้างในด้วย) เก็บไว้เป็นไฟล์ๆ เดียว ชื่อ john.tar ก็ให้ cd เข้าไปที่ /home แล้วส่งคำสั่ง

$ tar cvf john.tar john

เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ชื่อ john.tar อยู่ใน /home สามารถเอาไฟล์นี้ไปเก็บไว้ที่อื่นที่ปลอดภัยได้

สมมติว่าเราได้ไฟล์ .tar มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้าอยากรู้ว่าไฟล์นี้มีอะไรอยู่ข้างในบ้างให้ใช้คำสั่ง

$ tar tvf unknown.tar

ระบบจะลิสต์ออกมาให้ดูเนื้อในว่ามีอะไรอยู่บ้าง

ถ้าต้องการแตกไฟล์ unknown.tar นี่ลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ก็ให้สั่งเลยว่า

$ tar xvf unknown.tar 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *