ชื่อ directory (โฟลเดอร์) ใน Linux

/ (root)
โฟลเดอร์บนสุด

/bin
เป็นที่อยู่ของไฟล์ไบนารี่ (โปรแกรม) ต่างๆ

/sbin
เป็นที่อยู่ของไฟล์ไบนารี่ (โปรแกรม) ต่างๆ ที่ต้องเป็น admin (root) เท่านั้นถึงจะใช้งานได้

/usr
แต่เดิมคงเป็นที่เก็บไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้นะครับ แต่ต่อมาที่เก็บไฟล์โปรแกรมต่างๆ มีไม่ค่อยจะพอเพียง ก็เลยเอามาใส่ไว้ใน /usr ก้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนต่อมา /usr กลายเป็นที่เก็บไฟล์ไบนารี่ซะมากกว่า เรียกว่าเป็นที่เก็บไฟล์ไบนารี่เพิ่มเติมของ Linux

/usr/bin, /usr/sbin
ก็คงเดาได้นะครับว่าเป็นที่อยู่ของไฟล์ไบนารี่สำหรับโปรแกรมทั่วไปและโปรแกรมสำหรับ admin ตามลำดับ

/usr/share
เก็บแชร์ไลบารี่ต่างๆ ที่หลายโปรแกรมใช้ร่วมกัน

/boot
ทีอยู่ของ kernel

/dev
เก็บไฟล์ที่ลิงค์ไปยัง hardware ต่างๆ ของเครื่อง

/media
เก็บไฟล์ที่ลิงค์ไปยัง storage ของเครื่อง

/etc
ใช้เก็บ configuration files ต่างๆ

/var
ใช้เก็บไฟล์ที่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น log file ต่างๆ

/tmp
ใช้ใส่ไฟล์ชั่วคราวต่างๆ

/home
โฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *