ค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงปลาตู้

ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการเลี้ยงปลาตู้

เงินลงทุนเริ่มแรก รวมเป็นเงิน 2,595 บาท

รายการ ราคา
ตู้ปลาขนาด 24 นิ้ว  800
กรองแขวน  400
โคมไฟ  650
ต้นไม้น้ำ 4-5 ต้น  50
กรวดรองพื้นตู้ปลา  140
หินสวยงาม  20
แปรงแม่เหล็กขัดตู้ปลา  120
อาหารปลาสำเร็จรูป  20
ปลาแพะเผือก 3 ตัว  100
ปลาหางนกยูง 3 ตัว  15
ปลาซิวข้างขวางเล็ก 10 ตัว  100
Air Pump ใช้ถ่านกรณีไฟดับ  120
สายไซฟ่อนน้ำ 60

ค่าใช้จ่ายระยะยาวต่อเดือนรวมเป็นเงิน 95 บาทต่อเดือน

รายการ ราคา
อาหารปลา  20
ค่าไฟฟ้าของโคมไฟ  55
ค่าไฟฟ้าของระบบกรอง  14
ค่าน้ำประปา  6

 

2 thoughts on “ค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงปลาตู้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *