ต้นไม้ในตู้ปลา

ถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกพรรณไม้น้ำที่ต้องการแสงน้อยๆ ประดับตู้ปลาของเรา เพราะตู้ปลาต้องตั้งห่างแสงแดดเพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ ทำให้ไม้น้ำที่เราปลูกไว้ในตู้ปลาต้องพลอยได้รับแสงน้อยไปด้วย จึงเป็นการดีที่จะเลือกพรรณไม้น้ำที่ต้องการแสงน้อย อย่างเช่น มอส คริป อนูเบียส เป็นต้น ขนาดของหลอดไฟที่เหมาะกับพรรณไม้กลุ่มนี้คือ 0.2-0.5W ต่อน้ำหนึ่งลิตร สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เท่านั้น

แต่ถ้าปลูกพรรณไม้อย่างอื่นที่ต้องการแสงปานกลาง ก็ต้องใช้ความเข้มแสงที่มากขึ้น เช่น 0.5-0.8W ต่อลิตร เป็นต้น ส่วนไม้น้ำที่ต้องการแสงมาก มักได้แก่ไม้น้ำที่มีสีเขียวอ่อน ตัวอย่างเช่น สาหร่ายหางกระรอก หรือแม้แต่หญ้าหัวไม้ขีด เป็นต้น ที่จริงแล้ว ไม้ที่ต้องการแสงมากเหล่านี้ไม่เหมาะจะปลูกในตู้ปลาเท่าไร เพราะเมื่อเราต้องให้แสงมาก (เกิน 0.8W ต่อลิตร) ก็จะทำให้ตู้ปลาของเราเกิดตะไคร่น้ำได้ง่าย เพราะตะไคร่น้ำก็ต้องการแสงมากเช่นเดียวกัน

ปุ๋ยสำหรับไม้น้ำมักมีแร่ธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับต้นไม้แต่มีในน้ำน้อย ถ้าเป็นธาตุไนโตรเจนนั้น ตู้ปลามักมีไนเตรดอยู่แล้ว ทำให้ไม้น้ำสามารถดึงเอาไปใช้ได้ ซึ่งเป็นการช่วยกำจัดสารพิษให้กับปลาไปด้วยในตัว ส่วนฟอสฟอรัสนั้น ไม่จำเป็นเราจะไม่ให้เช่นกัน เพราะในน้ำตู้ปลาก็มักจะมีอยู่แล้วเนื่องจากเศษอาหารที่ปลากินเหลือจะก่อให้เกิดฟอสฟอรัสอยู่แล้ว การให้ฟอสฟอรัสเพิ่มกลับจะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดตะไคร่น้ำซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของต้นไม้ในตู้ปลาคือช่วยให้ปลามีที่หลบภัย โดยเฉพาะปลาที่ชอบอยู่เป็นฝูง พวกมันมักจะใจเสาะ ต้องมีที่หลบภัยให้มันรู้สึกว่าปลอดภัย เพราะจะส่งผลให้พวกมันมีสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้นหากไม่ชอบเลี้ยงต้นไม้น้ำ เพราะต้องดูแลรักษา อย่างน้อยก็ควรจะมีต้นไม้เทียม หรืออุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาบ้าง เพื่อให้ปลามีที่หลบภัย สุขภาพจิตจะได้ดี

ส่วนผู้ที่ต้องการเลี้ยงไม้น้ำเป็นจริงเป็นจัง ต้องใช้หลอดไฟที่มีความเข้มแสงสูงกว่านี้และยังต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ระบบ CO2 เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *