กทม.ดำเนินคดี “ปริญสิริ”ไม่ขออนุญาต-สร้างคอนโดผิดแบบ

http://www.thaiappraisal.org/thai/newsdigests/newsdg_view.php?strquery=newsd111.htm