ซูสีไทเฮา

ChinaLastemperor2ซูสีไทเฮา เริ่มต้นขึ้นสู่อำนาจได้เพราะโชคช่วย เพราะเธอเป็นแค่สนมลำดับล่างๆ แต่เป็นหญิงคนเดียวที่ให้กำเนิดพระโอรสแก่จักรพรรดิก่อนสวรรคต ลูกชายของเธอจึงได้เป็นจักรพรรดิ์

เมื่อลูกชายของเธอได้เป็นจักรพรรดิ์ เธอก็ทำรัฐประหารเพื่อริดรอนอำนาจของผู้สำเร็จราชการที่สามีของเธอแต่งตั้งไว้แล้วเข้าครอบงำลูกชายของเธอทั้งหมดแทน

ซูสีไทเฮาไม่ถือว่าเป็นจักรพรรดินีของจีน เพราะเธอไม่เคยดำรงตำแหน่งจักรพรรดิ์ เป็นแต่เพียงผู้สำเร็จราชการแทนเท่านั้น จักรพรรดินีของจีนมีแค่คนเดียวในประวัติศาสตร์ คือ พระนางบูเช็กเทียน แต่ถึงกระนั้น ซูสีไทเฮาก็เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในทางพฤตินัย เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานถึง 47 ปี เพราะเธอได้ควบคุมจักรพรรดิ์ถึงสองสมัย อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกชายของเธอโตขึ้น เขาไม่ค่อยเชื่อฟังแม่นัก โดยเฉพาะเรื่องภรรยาที่ซูสีเลือกมาให้แต่งงาน ซูซีจึงลงโทษจักรพรรดิ์โดยการกักบริเวณ ทำให้เขามีอาการเครียดมาก เขาเริ่มมีพฤติกรรมลงทัณฑ์ข้าราชบริพารอย่างทารุณย์เพราะความผิดแค่เพียงเล็กน้อย และชอบหนีออกจากวังในตอนกลางคืนเพื่อออกมาระบายพฤติกรรมทางเพศนอกวังแบบอื้อฉาวจนเป็นที่โจษจันของชาวบ้านทั่วไป เมื่อจักรพรรดิ์ตายโดยปราศจากทายาท เธอแต่งตั้งพระเจ้าหลานองค์หนึ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิ์แทน และเข้าควบคุมต่อไป

ในช่วงที่เธอบงการประเทศจีน เธอปราบปรามกบฏไทผิงอย่างราบคาบ มีคนตายไปมากกว่า 20 ล้านคน เธอยักยอกงบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลเพื่อนำมาเป็นทุนก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่อลังการของเธอ นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่มองโลกในแง่ดีบอกว่าเป็นเรื่องดี เพราะถ้าเธอไม่ทำ เงินเหล่านั้นก็จะสูญไปกับการทำสงคราม ซึ่งจีนก็จะพ่ายแพ้อยู่ดี อย่างน้อยทุกวันนี้ก็ยังมีพระราชวังเหลือไว้เป็นสถานทีท่องเที่ยว

เมื่อเรื่มโตขึ้น จักรพรรดิ์องค์ใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเธอเท่าไรนัก เพราะเขาเป็นผู้ที่มีหัวทันสมัยตามแบบตะวันตก ซูสีจับสนมคนโปรดของเขาที่เฉลียวฉลาดแต่ชอบยุให้จักรพรรดิทรงเป็นตัวของตัวเอง โยนลงบ่อน้ำตาย เมื่อบรรลุนิติภาวะ จักรพรรดิ์ก็ประกาศนโยบายปฏิรูปประเทศร้อยวันเพื่อมีให้มีความทันสมัยเทียบเคียงประเทศตะวันตก ทำให้ซูสีไทเฮาโกรธมาก เพราะเธอตัองการรักษาประเพณีอันดีงามตามแบบลัทธิขงจื้อของจีนเอาไว้ตลอดไป เธอจึงทำรัฐประหารแล้วถอดเขาออกจากการว่าราชการในทางพฤตินัย แล้วเข้าบริหารราชการแผ่นดินเองตามเดิม เมื่อเธอรู้ว่าพวกนักเรียนนอกมีแนวคิดแบบสมัยใหม่ที่เป็นภัยต่อเธอ เธอก็สั่งให้ราชสำนักยุติการส่งคนไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศให้หมด เธอยังให้การสนับสนุนกบฏนักมวย ซึ่งต่อต้านอิทธิพลของชาวต่างชาติในจีนด้วย

เมื่อซูซีรู้ตัวว่าเธอเองกำลังจะตาย เธอรีบพระราชทานยาพิษ (ไซยาไนด์) ให้จักรพรรดิ เพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อเธอตายไปแล้วจักรพรรติ์จะไม่เปลี่ยนแปลงประเทศในแบบที่เธอไม่ต้องการ เมื่อเธอรู้ว่า จักรพรรดิ์สิ้นใจเรียบร้อยแล้ว เธอจึงตายลงในวันถัดมา โดยเลือก “ปูยี” พระญาติเด็ก ไว้ให้เป็นจักรพรรดิ์องค์ต่อไปแทน หลังจากเธอตายได้สามปี ราชวงศ์ชิงก็สิ้นสุดลง เพราะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสาธารณรัฐ