สงครามแนวตั้ง

IMAGE: SERGEI SUPINSKY/STAFF/AFP/GETTY IMAGES
IMAGE: SERGEI SUPINSKY/STAFF/AFP/GETTY IMAGES

เมื่อก่อน มีสงครามระหว่างประเทศเยอะ คนที่ซวยคือ พลเมืองที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร ส่วนคนส่วนใหญ่ในประเทศ อาจจะลำบากบ้าง แต่ก็ยังดีตรงที่ไม่ต้องออกไปสู้รบถึงตาย

สมัยนี้ดูเหมือนสงครามระหว่างประเทศจะน้อยลง แต่คนในทุกประเทศกำลังหันมาทะเลาะกันภายในแทน แนวโน้มเปลี่ยนจากสงครามระหว่างประเทศ มาเป็นสงครามกลางเมือง ซึ่งพลเมืองทุกคนจะมีส่วนร่วมแบบใกล้ชิดมากกว่า

โลกกำลังเปลี่ยนจากสงครามแนวนอนมาทำสงครามแนวตั้งกันแทน

ประเทศสมัยก่อนสอนให้พลเมืองทุกคนคิดและเชื่อในสิ่งเดียวกัน และมองต่างชาติเป็นศัตรู เพื่อที่จะได้รวมพลังกันเวลาโดนรุกรานจากต่างชาติ แต่โลกสมัยนี้เชื่อมโยงกันมากขึ้น พลเมืองของทุกประเทศคิดและเสพสิ่งที่เป็นสากลมากกว่าเดิม ความคิดของคนในประเทศเดียวกันจึงมีลักษณะหลากหลายมากขึ้น แต่ว่าในแง่ของรัฐชาติ เรายังจับผูกติดกันไว้อย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม เป็นเหตุให้เราทะเลาะกันมากขึ้น เพราะว่าคิดต่างกัน แต่ต้องถูกบังคับให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่เหมือนกัน

ผมมองว่าโลกในอนาคต รัฐชาติจำเป็นต้องกระจายอำนาจมากขึ้น เช่น ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมี automony มากกว่าเดิม แต่ละจังหวัด เก็บภาษีกันเอาเอง คิดกันเองว่าจะใช้จ่ายยังไงไม่ใช่รวมเอาเงินภาษีทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลางแล้วจัดสรรออกแบบเดิม ซึ่งจะทำให้คนบางภูมิภาครู้สึกว่าได้เปรียบเสียเปรียบได้ง่าย รัฐบาลกลางอาจมีบทบาทแค่ให้ภูมิภาครวมตัวกันหลวมๆ ไว้เป็นพันธมิตรกันเวลาที่มีสงครามใหญ่ หรือกำหนดนโยบายบางอย่างที่รัฐบาลท้องถิ่นจะได้ประโยชน์ร่วมกันและโดยสมัครใจ

แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น พวกเราคงต้องเริ่มทำตัวให้เคยชินกับวิถีชีวิตแบบคนปัตตานีไปพลางๆ ก่อน

2 thoughts on “สงครามแนวตั้ง”

  1. แสดงว่าท่านแม่ทัพคิดว่าประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตย แต่เป็นแนวสาธารณรัฐ หรือสหรัฐ จะดีกว่ารัฐเดี่ยวหรือเปล่าครับ

    1. ไม่จำเป็นต้องเป็นสาธารณรัฐครับ อาจเป็นรัฐเดี่ยวที่ส่วนท้องถิ่นมี automony มากขึ้นก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *