Mass-Premium Brands

สินค้าหลายอย่างเหมือนจะมีอยู่แบรนด์หนึ่ง ที่ครองใจของคนส่วนมากได้ เรียกว่าไม่ใช่แค่หรูหราอย่างเดียว แต่ว่าหรูและแพงแล้ว แต่ลูกค้ากลุ่ม mass ก็ยังยินดีจะซื้อด้วย เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องเจียดงบมาซื้อให้ได้ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดี แต่ผมขอเรียกว่า Mass-Premium Brands ก็ละกัน

ตัวอย่างเช่น Ferrari เป็นแบรนด์รถหรูก็จริง แต่ว่าไม่สามารถขาย mass ได้ เพราะว่า mass ไม่มีทางซื้อได้ สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถดูดเงินจากกระเป๋าของคนจำนวนมากๆ ได้ แต่ Apple เป็น mass-premium brand เพราะเป็นสินค้ากลุ่ม mass แต่ขายแพงได้ แพงแล้ว mass ก็ยังซื้อ

ผมว่า mass-premium brands มีมูลค่าตลาดมากกว่า premium brands ที่หรูกว่าเสียอีก เพราะว่าแม้มาร์จิ้นอาจจะไม่ได้สูงเท่า แต่กลุ่มเป้าหมายใหญ่กว่าเป็นสิบๆ เท่าตัว กำไรส่วนเกินคิดเป็นจำนวนเงินแล้ว น่าจะเยอะกว่าเยอะ

เลยนั่งนึกๆ ว่าสินค้าแต่ละอย่างมีแบรนด์อะไรที่มีลักษณะแบบนี้บ้าง ตัวอย่างเช่น

 • เบียร์ – ไฮนาเก้นส์
 • กระเป๋าเดินทาง – Samsonite
 • เป้ – Northface
 • คัตเตอร์ – Olfa
 • อุปกรณ์ปลา – ADA
 • ลำโพง – Bose
 • ประกันภัย – วิริยะ
 • สีน้ำมัน – Winsors & Newton
 • ถ้วยตวง – Pyrex
 • เก้าอี้โซฟา – La-z-boy

คุณนึกถึงแบรนด์ลักษณะนี้ในสินค้าหมวดอะไรอีกบ้างมาแชร์กันครับ

4 thoughts on “Mass-Premium Brands”

 1. microphone : sure
  แว่นตา : oakley
  รถมอเตอร์ไซค์ : Harley Davidson
  หูฟัล : synnheiser
  ปากกา : Lamy
  มีด : Victorynox
  สมุดโน้ต : moleskine
  นาฬิกา : Rolex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *