คำสั่ง rsync และ sftp

บางทีการ ftp ก็เป็นอะไรที่ไม่สะดวกเลย แต่ถ้าเราต้องการ ftp จาก linux ไป linux ด้วยกัน (หรือ mac os x ก็ได้)​ คำสั่งที่สะดวกและใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องลงโปรแกรมก่อนคือ rsync

เช่น ต้องการ copy โฟลเดอร์ /home/pi จากเครื่องที่ชื่อว่า mappi มายังเครื่องที่คุณกำลังใช้อยู่ ก็ให้สั่งว่า

rsync -avl username@mappi:/home/pi /home

แค่นี้ก็เสร็จแล้ว -a คือ ให้ recursive ด้วย -v คือ verbose ส่วน -l คือ ให้ copy softlink มาด้วย

อีกคำสั่งที่ทำงานคล้าย rsync คือ scp แต่ว่า permission ต่างๆ จะไม่ถูก copy มาด้วย เพราะฉะนั้นใช้ rsync น่าจะดีกว่า

อีกวิธีที่ง่ายไม่แพ้กันคือ sftp ซึ่งเป็นคำสั่งที่เหมือน ftp เลย แต่ว่าทำงานผ่าน ssh ทำให้ไม่ต้องลง ftp server เลย แถมยัง secured อีกต่างหาก การใช้งานก็เหมือน ssh เช่น

sftp pi@192.168.1.101

เมื่อติดต่อได้แล้ว ก็ใช้คำสั่งแบบ ftp ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *