ความเชื่อกับค่านิยม

ได้ฟังรายการวิทยุหนึ่ง (ขออภัยจำชื่อรายการไม่ได้) บอกว่า สังคมมนุษย์มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมโดยเริ่มต้นจาก “ความเชื่อ” พัฒนาเป็น “ค่านิยม” กลายเป็น “บรรทัดฐาน” แล้วกลายเป็น “วัฒนธรรม” ในที่สุด

เค้าบอกว่าด้วยว่า คนยุคเบบี้บูมและเจนเอ็กซ์ จะมีบรรทัดฐานและวัฒนธรรมเยอะมาก ส่วนคนรุ่นใหม่จะมีแต่ความเชื่อกับค่านิยมเป็นหลัก คือ จะอยู่เฉพาะกับความเชื่อและค่านิยมเท่านั้น และอยู่ไม่นาน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่พัฒนาต่อเป็นบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

นักการตลาดสมัยนี้ก็จะเล่นกับความเชื่อและค่านิยมเป็นหลัก เพื่อให้ขายสินค้าได้ ทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อและค่านิยมบางอย่างที่จะส่งผลให้ซื้อสินค้าในที่สุด ผู้บริโภคเองก็จะเสพแต่ความเชื่อและค่านิยม แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ อยู่ตลอดเวลา และหาความเชื่อใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดอะไรยาวๆ หรือคิดจะลงมือทำอะไร หรือใช้เวลาสร้างอะไรขึ้นมาให้ยั่งยืน เพราะสังคมสมัยใหม่ไม่มีอะไรที่ไปถึงบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรม เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

ก็ไม่รู้ว่าที่พูดมาจะจริงหรือเท็จแค่ไหน แต่ก็คิดว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างในแนวคิดนี้ให้เราได้ฉุกคิดอยู่ไม่น้อยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *