Craft Studio ในฝัน

วางเป้าหมายส่วนตัวของการทำงานไม้เป็นงานอดิเรก

เท่าที่พยายามค้นคว้ามา ในทวีปอเมริกาเหนือ จะมี Craft Studio ที่ทำงานไม้ โดยออกแบบและผลิตเอง แต่จะทำเพียงทีละชิ้นหรืออย่างมากก็แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้น โดยที่ผู้ซื้อจะเลือกแบบเองไม่ได้ customize ก็ไม่ได้ คล้ายๆ กับว่าเป็นการสร้างผลงานศิลปะแบบศิลปิน แต่ไม่ได้แค่เอาไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ แต่ทำไว้เพื่อขาย

Sam Maloof ศิลปินงานไม้ที่มีชื่อเสียง

ส่วนใหญ่แล้ว Studio แบบนี้อยู่ได้สบายๆ เพราะว่า ศิลปินที่เป็นเจ้าของ เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้ว ทำให้คนซื้อยินดีจะซื้อโดยไม่เกี่ยงแบบ พูดอีกแบบก็คือ ซื้อเพราะชื่อของศิลปินเป็นหลัก บาง Studio มีงานชุกมากขนาดที่มี backlog ยาวเหยียดเป็นสามปีเลย

จากสถิติพบว่า งานไม้ คือ งานอดิเรกอันดับหนึ่งในสหรัฐฯ เพราะมีครัวเรือนมากถึง 10% ของทั้งประเทศ ที่มีช้อปทำงานไม้เป็นงานอดิเรก แต่ส่วนมากก็แค่ทำใช้เอง (DIY) หรือไม่ก็เป็นของขวัญให้คนรอบข้างเท่านั้น การทำงานไม้เพื่อขายยังเป็นอาชีพที่ทำเป็นอาชีพหลักได้ยาก แม้แต่ในอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อผู้ทำไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียง

ช้อปงานไม้ของคนอเมริกัน

คนอเมริกันที่ทำงานไม้เป็นงานอดิเรกส่วนหนึ่งยังเป็นโรคบ้าสะสมเครื่องมือ พวกเขาจะสะสมเครื่องมืองานไม้ราคาสูงไว้เป็นจำนวนมาก มีช้อปงานไม้ที่ดูอลังการ แต่สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้น้อยมาก เพราะมัวแต่หลงใหลอยู่กับการสะสมเครื่องมือเสียมากกว่า

ตอนนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำคือ อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองแบบ คืออยากทำงานไม้เป็นงานอดิเรก แต่ก็ต้องมีผลงานออกมาแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่แนวเอาแต่สะสมเครื่องมือ ในเวลาเดียวกัน อยากให้ผลงานส่วนหนึ่งที่ทำออกมาขายได้จริง เหมือนมืออาชีพ แต่จะถึงขั้นขายเป็นอาชีพหลักเลยนั้น คงติสต์ขนาดนั้นไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียง แค่พอขายได้บ้าง และขายได้ในระยะยาว เช่น 15 ปีขึ้นไป เป็นต้น

อยากทำให้ได้แบบเนี่ย แล้วเราจะทำได้มั้ยน่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *