ส่วนต่างค่าเช่า

ราคาของสิ่งต่างๆ ในตลาดเสรีนั้น ล้วนมีที่มาจากค่าเสียโอกาสทั้งสิ้น ค่าเช่าก็เช่นเดียวกัน

ช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปสำรวจราคาค่าเช่าหอพักในกทม.มา

หอพักแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพชั้นใน ค่าเช่าอยู่ประมาณ 8,000 บาท

หอพักอีกแห่งหนึ่งที่มีสภาพห้องอยู่ในระดับเดียวกัน แต่อยู่ไกลออกมาจากกลางใจเมือง สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า ค่าเช่าอยู่ประมาณ 5,500 บาท

ปรากฎว่า มาลองเช็คค่ารถไฟฟ้าจากหอพักนอกเมืองมายังหอพักในเมืองเล่นๆ พบว่าเท่ากับ 50 บาทต่อเที่ยว

สมมติว่า มีใครพักอยู่ที่หอพักนอกเมืองอันนั้น เพื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปทำงานที่ทำงานที่อยู่ใกล้ๆ กับหอพักใจกลางเมืองแห่งนั้น เดือนละ 22 วัน ต้องเสียค่าเดินทาง 50x2x22 = 2,200 บาท

ลองนำมาบวกกับค่าเช่า 5,500 บาท ก็จะเท่ากับ 7,700 บาท ใกล้เคียงกับค่าเช่าหอพักใจกลางเมืองที่ 8,000 บาทพอดี

ทำให้เห็นได้ทันทีว่า ค่าเช่าหอพักแต่ละแห่งถูกกำหนดด้วยอะไร การที่ผู้เช่าบ้านพยายามเปรียบเทียบทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ทำให้ส่วนต่างราคาค่าเช่าต้องถูกปรับไปตามค่าเสียโอกาสของผู้เช่าเองโดยอัตโนมัติ

ส่วนที่ยังต่างกันอยู่อีก 300 บาทนั้น เป็น error ที่มาจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ความหรูของหอพักไม่เท่ากันพอดี หรือต้องเดินเท้าเพิ่มเติมต่างกัน เป็นต้น หรืออาจเกิดจากคุณค่าที่ได้รับจากการประหยัดเวลาเดินทาง หรือถึงแม้จะไม่มี error ต่างๆ เหล่านี้เลย ก็อาจมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการที่ความต้องการของผู้เช่าทุกคนไม่ได้เหมือนกันทุกประการ

แต่ผู้เช่าที่จะได้เปรียบผู้เช่าคนอื่น จะต้องเป็นคนที่มีความต้องการแตกต่างจากคนส่วนใหญ่อย่างชัดเจน อย่างเช่น คนที่ทำงานอยู่นอกเมืองอยู่แล้ว เพราะจะได้ทั้งเช่าถูก แล้วยังเดินไปทำงานได้อีกต่างหาก คนกลุ่มนี้จะได้ Consumer Surplus ไปเต็มๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *