0145: ดวงฤทธิ์ บุนนาค

 • Speaker: ดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • Time: Oct 4, 2008, 1100-1215
 • Venue: TCDC, Emporium 
  • คุณดวงฤทธิ์ สถาปนิกระดับโลกจะมาคุยประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับ
  • Out of Control เขียนโดย Kelvin Kelly อธิบายถึงหลักเก้าข้อที่ว่าถ้าเขาเป็นพระเจ้าจะทำอะไร
  • ความหลากหลายทำให้เกิดวิวัฒนาการ
  • การจะออกนอกกรอบได้จะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้น วิวัฒนาการเป็นผลผลิตของความผิดพลาด ดังนั้นต้องไม่กล้วความผิดพลาด อาจเรียกว่า วิวัฒนาการคือการจัดการความผิดพลาดอย่างเป็นระบบนั่นเอง
  • ต้องมีความโลภ มีเป้าหมายหลายๆ อย่าง การออกแบบต้องสร้างเป้าหมายขึ้นมาเพื่อให้มันออกมาจนสำเร็จ
  • การออกแบบอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง
  • คนมีกล่องอยู่หลายใบ และพยายามจะยัดทุกสิ่งลงไปในกล่องนั้นให้ได้ เวลาเรามีไอเดียไปเสนอคนอื่น เขาจะพยายามยัดไอเดียของเราใส่กล่องของเขาให้ได้ ถ้าไม่ได้ เราก็ไม่เข้าพวก ทุกคนมีความเป็นปัจเจกมาก การออกแบบต้องทำเพื่อคนหมู่มาก แต่คนมีความหลากหลายมาก แต่มันก็จะขาดเอกลักษณ์ สไตล์ส่วนตัวของคุณดวงฤทธิ์ จะใช้กรอบใบเล็กๆ
  • นักการตลาดชอบสนองตลาด แต่นักออกแบบจะไม่ทำอย่างนั้น เพราะคนจะพยายามฟิตตัวเองเขากับกรอบที่เขาชอบมากกว่า คุณดวงฤทธิ์เชื่อว่านักออกแบบน่าจะทำกรอบขึ้นมาหลายๆ กรอบมากกว่า ถ้าหากต้องการจะได้ตลาด
  • การพยายามยำข้อดีทุกอย่างเข้าไปในผลิตภัณฑ์เดียวก็ไม่ถูกต้อง
  • การออกแบบเป็นเรื่องของ purpose ตราบใดที่มี purpose เป็นใช้ได้ ไม่ว่า purpose จะเป็น ฟังกชั่น หรือความงาม ก็แล้วแต่ การขึ้นเขาต้องเห็นยอดเขาก่อนถึงจะไปถึงได้ การออกแบบไม่ใช่กระบวนการ แต่เป็นเป้าหมาย
  • ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากกรอบ กรอบทำให้เบื่อ เราต้องการออกจากกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้น
  • สมองเป็นเรื่องของ pattern คนจึงพยายามเอาสิ่งที่เห็นใส่กล่องให้ได้ ถึงจุดอิ่มตัวสมองจะดันคุณออกจากกล่อง ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ดังนั้น ใครๆ ก็คิดสร้างสรรค์ได้ การคิดไม่ออกเป็นเพราะเรายังรู้ไม่พอ ถ้ารู้พอ สมองจะดันคุณออกจากสิ่งที่คุณรู้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้เอง
  • อยากคิดอะไรให้ออก หนึ่ง รวบรวมความรู้ให้มากพอ รับความรู้นั้นเข้าไปในแบบขนาน เสร็จแล้วความคิดสร้างสรรค์จะออกมาเอง ทำได้ทุกคนครับ
  • ความใหม่ เกิดจากแรงภายนอกสับลงบนแรงภายในเกิดสิ่งใหม่ เหมือนการเกิดใหม่ของตัวไฮดร้า
  • Grafting (เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยใส่ลงไปในงาน) ใช้สำหรับการสร้างสิ่งใหม่
  • ความจริงแบบสัมบูรณ์ไม่มีอยู่แล้วในโลก
  • หมากรุกกติกาซับซ้อนและเล่นแล้วไม่ซับซ้อน หมากล้อมกติกาง่ายมากแต่เกมซับซ้อนมาก Simplicity กับ Complexity กลายเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
  • คุณสมบัติ Multiplicity ของธรรมชาติ ต้นไม้ขาดใบทุกใบไม่เป็นต้นไม้ ขาดแค่ใบเดียวยังเป็นต้นไม้ได้ การออกแบบทำอย่างไรให้เอาบางอย่างออกไปแล้วยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่
  • การทำอะไรให้ช้าลง อาจทำให้ทำได้ดีขึ้น การเดินทางมีค่ามากกว่าจุดหมาย
  • ความธรรมดา เป็นเรื่องยาก ออกแบบเก้าอี้ให้ธรรมดายากมาก เพราะความธรรมดาต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก
  • โรงแรมแรกที่ออกแบบ ทำเพราะอยากทำเฉยๆ ปรากฏว่า กลายเป็นสิ่งที่ฝรั่งชอบ แล้วมันก็แพร่หลายมากขึ้นเรือยๆ ๆๆ จนได้เป็นสมาชิกของ Design Hotel ตัวโรงแรมก็ธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้ ไม่ได้ทำ marketing research เลยแท้ๆ
  • เชนชอบให้ทำโรงแรม 200 ห้องเพราะเขาได้เงินเยอะ แต่ทำให้ห้องว่างมาก เฉลี่ยแค่ 30% จำนวนห้องน้อย ค่าห้องจะได้มากกว่า การลงทุนน้อยกว่า เต็มกว่า สุดท้ายแล้ว 20-100 ห้องเป็นจุด optimal มากกว่า
  • H1 ช่วยเปลี่ยนภาพของทองหล่อไป กลายเป็นซอยที่ตึกมีต้นไม้มากๆ ได้
  • งานออกแบบต้องอาศัยการจัดการที่ดีด้วย ถึงจะเกิดได้
  • การออกแบบนำธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจนำการออกแบบ

  • anyroom เกิดจากการสร้างเฟอร์นิเจอร์จากหน่วยเล็กๆ ที่ง่ายๆ จากนั้นก็พัฒนาไปด้วยการมองเมืองว่ามีจุดเล็กๆ อะไรที่น่าสนใจมาทำเป็น motif ในการออกแบบ anyroom บ้าง เอาความคิบๆ ของกทม. ไปทำโต๊ะที่ขายญี่ปุ่นได้เก้าหมืนบาท (ต้นทุนเจ็ดพัน)
  • การออกแบบควรสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ได้ใช้
  • การออกแบบเกิดจากการออกแบบก่อนหน้านี้
  • การออกแบบสร้างตัวสถาปนิก
  • X2 ที่กุยบุรี นักการตลาดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ไกล ที่ไม่เหมาะทำ 24 ห้อง คุณดวงฤทธิ์พยายามใช้การออกแบบทำให้ได้ 24 ห้องได้ เน้นความสงบ ให้กับลูกค้าที่เขามองไว้ ทุกวันนี้ห้องเต็มตลอด การมีแต่ห้องอาหารและห้องพักทำให้ประหยัดต้นทุน
  • วงการสถาปัตย์อยู่ได้ด้วยสื่อ ตัวนักออกแบบเองก็ทำให้ประสบความสำเร็จการตลาดด้วย
  • คิดแล้วต้องทำ
  • ไม่ทำให้โต แต่ทำให้น้อย แต่ดีสุดๆ แต่คิดแพงๆ ด้วย รายได้เพิ่มขึ้น แต่งานเท่าเดิม ไม่เครียด

  Q&A

  – การออกแบบไม่ใช่กบฏกับฟังก์ชั่น แต่ต้องเจ้าเล่ห์พอที่จะไม่ทำให้ฟังก์ชั่นมาทำร้ายเรา

  – การออกแบบของคุณดวงฤทธิ์ ธรรมชาตินำสถาปัตย์ ธรรมชาติกลืนการออกแบบ

  – อยากออกแบบกทม.ให้มี 17 ศูนย์กลาง ประชากรตอนนี้มันมากเกินกว่าที่ได้ออกไว้แต่แรกแล้ว การจราจรจะลดลง

  – การจัดการในออฟฟิศจะไม่ควบคุมคน ปล่อยให้กบฏ ปล่อยให้คิดต่างกัน มิฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์จะไม่ออกมา แบ่งคนเป็นเจ็ดกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่ม คุยกับห้วหน้ากลุ่มเป็นหลัก ฟังเหตุผลกัน ยกเว้นว่าเขาคิดตามไม่ทันก็อาจจะนำเขา คนที่จะทำงานได้ทันจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา

  – อย่าคล้ายตามฝ่ายการตลาด นำเขาให้ได้ นักออกแบบต้องเห็นอนาคต นักการตลาดส่วนใหญ่ไม่มีวิสัยทัศน์เพราะมองแต่ข้อมูล แต่นักออกแบบต้องรู้จริงต้วยจึงจะนำนักการตลาดได้

  – ถ้าให้ออกแบบสลัม คิดว่ากทม.ขาดสลัมไม่ได้เพราะคนทำงานของเมืองอาศัยในสลัมมาก ขอบังคับให้คนสร้างตึกในกทม.ต้องหักเงินส่วนหนึ่งไปสร้างห้องสมุดในสลัม

  – การทำบริษัทออกแบบยากมาก ทำให้ไม่เจ๊งยากสุดแล้ว ต้องคุมตัวเองให้ได้ คุมลูกน้องให้ได้ คุมลูกค้าให้ได้ ทำให้มันยากที่สุด มันเป็นเครื่องจักรที่ไม่วิ่งตามระบบแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตลอด

  8 thoughts on “0145: ดวงฤทธิ์ บุนนาค”

  1. He was right about evolution. After I studied biology (gene, DNA, natural selection), I became understood more about people (and diversity of people), life.

  2. ผมว่าคนนี้เขาพูดอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียว แต่พูดเร็วๆ สั้นๆ ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เขาค้นพบจากการทำงานมากๆ ไม่ใช่แค่อ่านมาจากในตำรา

  3. ผมชอบผลงานของคุณ องอาจ มากครับ

  4. และอีกคนหนึ่ง อาจเรียกว่าเป็นแนวความคิดใหม่สำหรับผม คุณ ดวงฤทธิ์ บุญนาค คนนี้เรียกว่าอันดับหนึ่งในใจเลยฮ่ะ ชอบงานของคุณดวงฤทธิ์ มากมาก คับ

  5. ต้องขออนุญาติแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงนะคับเรื่องนามสกุลของ คุณด้วงหรือดวงฤทธิ์ นามสกุล”บุนนาค” คับไม่ใช่”บุญนาค” คำว่า”บุนนาค”เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง และเป็นสกุลของตระกูลขุนนางที่เก่าแก่ที่สุดในไทยสืบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่มีชื่อว่า”เฉกอะหมัด”เป็นต้นเชื้อสาย มาจนถึงทายาทรุ่นที่สามคือ”นายบุนนาค”ต้นสกุล”บุนนาค”นอกจากจะเป็นตระกูลขุนนางที่เก่าแก่แล้วยังถือเป็นราชิชนีกุลที่มีความสัมพันธ์อย่างยาวนานกับ”ราชวงศ์จักรี”อีกด้วยคับ

   หมายเหตุ : ตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในไทยนับจากสมัยอยุุธยาคือ ณ บางช้าง ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วงรองลงมาคือ บุนนาค คับ

  6. ■พี่โจ๊กlectureอ่านง่าย ทั้งๆที่เนื้อหาabstractเยอะอยู่
   ■ชอบ
   Grafting (เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยใส่ลงไปในงาน) ใช้สำหรับการสร้างสิ่งใหม่
   การออกแบบควรสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ได้ใช้
   ถ้าให้ออกแบบสลัม คิดว่ากทม.ขาดสลัมไม่ได้เพราะคนทำงานของเมืองอาศัยในสลัมมาก ขอบังคับให้คนสร้างตึกในกทม.ต้องหักเงินส่วนหนึ่งไปสร้างห้องสมุดในสลัม
   ขอบคุณครับ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *