ดวงจร

การดูดวงจร ก็คือ ดูตำแหน่งของดาวต่างๆ ในเวลาปัจจุบันว่าส่งผลกระทบต่อพื้นฐานดวงเดิมของเจ้าชะตาอย่างไร

ดวงเดิมของเจ้าชะตา ณ เวลาเกิดเป็นเช่นไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ หมายความว่า ดาวเคราะห์อะไรเป็นเจ้าเรือนใดของเจ้าชะตาในตอนที่เกิด ดาวเคราะห์ดวงนั้นก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรือนนั้นของเจ้าชะตาไปตลอด ไม่ว่าตำแหน่งดวงในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น คนที่ลัคนาอยู่ราศีมีน ย่อมมีราศีเมษเป็นเรือนกดุมภะ ฉะนั้น ดาวอังคารย่อมทำหน้าที่กดุมภะของเจ้าชะตาตลอดไป ในขณะที่ ดาวอาทิตย์จะทำหน้าที่เป็นอริของเจ้าชะตาไปตลอดด้วย เพราะเรือนอริของเจ้าชะตาอยู่ที่ราศีสิงห์

ฉะนั้น เวลาทำนายจร ก็ให้ดูว่าปัจจุบันดาวเหล่านี้ไปไหน เรื่องราวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีดาวเคลื่อนตัวมา “ต้อง” กันในปัจจุบัน คำว่า “ต้อง” หมายถึง ทำมุมกัน เช่น อาจจะกุมกัน หรือเล็งกัน หรือแม้แต่โยคกันก็ยังได้

ต้วอย่างเช่น ถ้าปัจจุบัน อาทิตย์ เคลื่อนที่เข้ามากุมอังคาร ดาวที่เป็นฝ่ายเคลื่อนเข้ามากุมจะเป็น “เหตุ” ส่วนดาวที่โดนกุมจะต้องเป็นตัวรับผล ซึ่งในกรณีนี้ทายได้ว่า อริ เป็นเหตุให้เกิด กดุมภะ เพราะดาวเจ้าเรือนอริเข้ามากุมดาวเจ้าเรือนกดุมภะของเจ้าชะตา อาจทายได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ศัตรูทำให้ได้หรือเสียทรัพย์เป็นต้น และภาวะเช่นนั้นจะอยู่ต่อไปจนกว่าดาวทั้งสองดวงจะเลิกกุมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *