แวะดูเครื่องลางของขลัง ในงาน ถอดรหัสไทย – Decoding Thainess

เคยเห็นเครื่องลางของขลังเหล่านี้ของจริงกันหรือยัง

ทฤษฎี ยีนเห็นแก่ตัว – ตอบคำถามปรัชญาด้วยชีววิทยา

ตอบคำถามของปัญหาเชิงปรัชญาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิตด้วยความรู้ทางชีววิทยา