ใช้ RaspberryPi เป็น Home File Server

ใช้ Raspberry Pi ทำเป็น File server สำหรับ USB hard drive ที่เหลือใช้ของคุณ ช่วยประหยัดพลังงานได้ดีทีเดียว