อาชีพนักกีฬา – คุณจะยอมแลกกับด้านอื่นๆ ของชีวิตมากแค่ไหน

การได้ทำงานที่รัก เป็นการเข็นครกขึ้นภูเขาแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเรายินดีแลกกับด้านอื่นๆ มากแค่ไหน