ได้เวลาชาร์จพลัง โดย ทอม ราท

เป็นหนังสือที่ผมแนะนำสำหรับคนที่กำลังวางเป้าหมายชีวิต เพราะมีแง่มุมที่น่าสนใจและช่วยประกอบการตั้งเป้าหมายเยอะมาก