ข้อคิดชีวิตผ่านหนังสือ ฮารูกิ มูราคามิ นักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพ

ความประทับใจเมื่อได้รู้จักตัวตนของมูราคามิมากขึ้นผ่านหนังสืออัตชีวประวัติของเขา