แวะดูเครื่องลางของขลัง ในงาน ถอดรหัสไทย – Decoding Thainess

เคยเห็นเครื่องลางของขลังเหล่านี้ของจริงกันหรือยัง